СТИПЕНДИЯ

Комплект документи за получаване на стипендии за учениците

след завършено основно образование от СУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Две могили

1. Правила за получаване на стипендия

2. Приложение № 1

3. Приложение № 2

4. Приложение № 3

5. Приложение № 4

6. Приложение № 5

7. Приложение № 6