Документи, свързани с приема на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година

1. Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година за област Русе на началника на РУО - Русе  

2. Приложение № 1 и № 5 към заповед № РД-03-204-28.04.2023 г. на началника на РУО – Русе

3. Заповед на министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

4. Заповед на министъра на образованието и науката за промяна на  графика на дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

5. Информация за държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе

Some Alt Text
Some Alt Text

​"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска поговорка

ПРОЕКТИ

Some Alt Text

ГАЛЕРИЯ

• Връзка със сайта на Община Две могили

Връзка със сайта на РУО Русе

Родители

​"Три предмета не са включени в училищната програма: толерантност, логика, човечност." Вернер Мич

РОДИТЕЛИ

Some Alt Text

УЧЕНИЦИ

Полезни връзки

Връзка със сайта на МОН

  • Your image title

  • Your image title

  • Your image title

  • Your image title