РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО СХЕМИТЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ОБЯВЛЕНИЕ

 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

и

СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ДОГОВОРИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ