КАТЯ ДРАГАНОВА                    

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ДИАНА ИВАНОВА            

ЕЛИЗАБЕТА ГАБРОВСКА            

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

 

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА                 

 МИЛЕНА СТОЯНОВА                   

РАДКА ИЛИЕВА                            

ДАРИНА ЯНКОВА                         

 ПЕТЯ ПЕНКОВА                

  ИЛИЯНА ДИМИТРОВА       

ЕЛИЦА КОСТОВА          

ТОТКА НЕДЕЛЧЕВА             

 УЧИТЕЛ ПО БЕЛ

УЧИТЕЛ ПО БЕЛ

 

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УЧИТЕЛ ПО ИТ И ИНФОРМАТИКА

 

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

ВАНЯ ИВАНОВА                         

ТАТЯНА НЕДЕЛЧЕВА                    

ИСКРА АШИКОВА                       

МИРОСЛАВА КОЕВА         

СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА           

СТОЯН СТОЯНОВ                

 

 

ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА              

УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
 

УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ
 

УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ

 

УЧИТЕЛ ПО ИЗОБР. ИЗКУСТВО и ТП

 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

УЧИТЕЛ ПО ФВС

 

УЧИТЕЛ ПО БЕЛ И ИСПАНСКИ ЕЗИК

УЧИТЕЛ ПО ФВС И БИОЛОГИЯ

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА                   

МАРГАРИТА МАРИНОВА     

ДАНИЕЛ БАНЕВ                        

   МАРИЯНА МИНКОВА                      

БИСЕР НИКОЛАЕВ        

ГЕОРГИ МАРИНОВ                     

СВЕТЛАНА АНДРОНОВА              

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

ПРОГИМНАЗИАЛНИ И ГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОР

Some Alt Text

ЯНКА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ИЛИЯНА ПЕТРОВА             

ШИРИН ХАЛИЛОВА
НАТАЛИЯ ЦАНЕВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
ДИАНА СТОЯНОВА

НЕДЖМИЕ ИДИРИЗОВА
ГАЛИНА АНГЕЛОВА

Some Alt Text

ДИРЕКЦИЯ

ЕЛКА МАРИНОВА

ТАНЖУ ФИКРЕТ