Втори брой 2022г.

Първи брой 2022г.

ПЪРВИ БРОЙ 2020г.

КОЛЕДЕН БРОЙ 2019г.

ЧЕТВЪРТИ БРОЙ 2019г.

ТРЕТИ БРОЙ 2019г.

ПЪРВИ БРОЙ 2019г.

ВТОРИ БРОЙ 2019г.

Училищен вестник

Скъпи ученици, екип от учители и ученици подготвят и представят  "Училищен будилник" в който се отразяват актуални новини и събития в нашето училище. 

В него ще намерите ваши, или на вашите съученици творби!Очакваме от вас  отзиви, информация и снимки!