ПЪРВИ БРОЙ 2020г.

КОЛЕДЕН БРОЙ 2019г.

ЧЕТВЪРТИ БРОЙ 2019г.

ТРЕТИ БРОЙ 2019г.

ПЪРВИ БРОЙ 2019г.

ВТОРИ БРОЙ 2019г.

Училищен вестник

Скъпи ученици, екип от учители и ученици подготвят и представят  "Училищен будилник" в който се отразяват актуални новини и събития в нашето училище. 

В него ще намерите ваши, или на вашите съученици творби!Очакваме от вас  отзиви, информация и снимки!