Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии

от ученици в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Две могили

СЕДМИЧНИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8 ДО 12 КЛАС

Седмична програма II - ви срок 2023/2024 г.  1 - 4 клас

ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ И ЗАПОВЕДИ

Заявление за отличен успех

Заявление за успех и доход

Заявление за ученици без родител или с увреждания

Заявление-декларация от родител без доход

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за избор на стипендия

Седмична програма II-ви срок 2023/2024 г.  5 - 12 клас

Правилник за дейността на СУ "Св.св.Кирил и Методий"

 

Правилник за вътрешния трудов ред

УЧЕНИЦИ

Скъпи ученици,
това е страницата, на която ще откриете полезна за вас информация.

 

Права и задължения на ученика