Заявление от родител за отсъствие по уважителни причини до 3 учебни дни в една учебна година

Заявление от родител до директор за отсъствие по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС

информация за НВО и приключване на първи етап от гимназиална степен

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

ФОРМУЛЯРИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ ДО КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЦДО

И ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

ФОРМУЛЯР ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ГРУПА ЗА ЦДНО

ФОРМУЛЯР ДО ДИРЕКТОРА

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да бият.

Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат.

Ако изпитвате към децата съжаление, те се научават да се самосъжаляват.

Ако се отнасяте към децата с присмех, те се научават да се срамуват.

Ако децата се измъчват с ревност, те научават какво е завист.

Ако проявите към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любов в света.

Ако децата получават признание, те се научават да следват целта си.

Ако обгръщате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те се научават какво е истина и справедливост.

Ако децата опознаят какво е приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.

РОДИТЕЛИ

ДОРОТИ Л. НОЛТ

Уважаеми родители,
тук ще намерите полезна за Вас информация, свързана с обучението на Вашите деца

Публикуваме този текст тук, тъй като смятаме, че съветите и напътствията са много ценни и е задължително да се прочетат от всички родители и деца.