ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС

информация за НВО и приключване на първи етап от гимназиална степен

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

ФОРМУЛЯРИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ ДО КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЦДО

И ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

ФОРМУЛЯР ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ преди отсъствието

ФОРМУЛЯР ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ след отсъствието

ФОРМУЛЯР ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ГРУПА ЗА ЦДНО

ФОРМУЛЯР ДО ДИРЕКТОРА

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да бият.

Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат.

Ако изпитвате към децата съжаление, те се научават да се самосъжаляват.

Ако се отнасяте към децата с присмех, те се научават да се срамуват.

Ако децата се измъчват с ревност, те научават какво е завист.

Ако проявите към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любов в света.

Ако децата получават признание, те се научават да следват целта си.

Ако обгръщате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те се научават какво е истина и справедливост.

Ако децата опознаят какво е приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.

РОДИТЕЛИ

ДОРОТИ Л. НОЛТ

Уважаеми родители,
тук ще намерите полезна за Вас информация, свързана с обучението на Вашите деца

Публикуваме този текст тук, тъй като смятаме, че съветите и напътствията са много ценни и е задължително да се прочетат от всички родители и деца.