• Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Международен ден на театъра

Национално финансиране на занимания по интереси в

СУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр.Две могили, обл.Русе

Групи и ръководители

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе

Общ брой ученици обхванати в групите - 180

Общ брой занимания - 372

Брой занимания в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" - 150

 

Дейности по групи и направления

 

Млад природолюбител 3"а" клас

Ръководител:Елица Костова Димитрова

Човекът и природата 4"а" клас

Ръководител:Йорданка Димитрова Георгиева

Математиката интересна 1"б" клас

Ръководител:Дарина Пенева Янкова

Компютърът -  прозорец към света 2"б" клас

Ръководител:Илияна Петрова Колева

В света на Информационните технологии 4"б" клас

Ръководител:Милена Трифонова Стоянова

Приказна въртележка 3"б" клас

Ръководител:Тотка Борисова Неделчева

Език и традиции 11 клас

Ръководител:Ваня Тодорова Иванова 

Туризъм 2"а" клас

Ръководител:Петя Пенкова Тодорова

Футбол "1"   5, 6 и 7 клас

Ръководител:Бисер Йорданов Николаев

Футбол "2"  8, 9, 10 и 11 клас

Ръководител:Бисер Йорданов Николаев

Тенис на маса "1"  1-4 клас

Ръководител:Даниела Любомирова Христова

Тенис на маса "2"  5-11 клас

Ръководител:Даниела Любомирова Христова