Утвърден план-прием в 8 класза учебната 2020/2021 година

БРОШУРА за прием в 8 клас

 за учебната 2020/2021 година

Some Alt Text
Some Alt Text

ГРАФИК на дейности по прием в 8 клас

 за учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА

за приемане и записване в 8 клас

 за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМ В 1 клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ЗАПОВЕД за утвърждаване на училищен план-прием

в 1-ви клас за учебната 2020/2021 учебна година

ГРАФИК на дейности по прием 

в 1 клас за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМ СЛЕД 7 клас ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година