Заповед за утвърждаване план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Приложение 1 _ VIII клас

Приложение 5 _ V клас 

Прием

Първото класиране, което е най-очаквано, за прием в 8 клас е до 12 юли 2023 г.

Документи за кандидатстване се подават между 5 и 7 юли 2023 г.

Записването на приетите ученици на първо класиране е между 13 и 17 юли 2023 г.

 

Второто класиране е до 19 юли 2023 г.

Третото класиране е до 31 юли 2023 г.

Обявяване на незаетите места след 3-то класиране – до 4 август 2023 г.

1.       Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година за област Русе на началника на РУО - Русе

2.       Приложение № 1 и № 5 към заповед № РД-03-204-28.04.2023 г. на началника на РУО – Русе

3.       Заповед на министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

4.       Заповед на министъра на образованието и науката за промяна на  графика на дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

5.       Информация за държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе

Утвърден план-прием в 8 класза учебната 2024/2025 година

БРОШУРА за прием в 8 клас

 за учебната 2023/2024 година

Some Alt Text
Some Alt Text

ГРАФИК на дейности по прием в 8 клас

 за учебната 2024/2025 година

ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА

за приемане и записване в 8 клас

 за учебната 2023/2024 година

ПРИЕМ В 1 клас ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ЗАПОВЕД за утвърждаване на училищен план-прием

в 1-ви клас за учебната 2023/2024 учебна година

ГРАФИК на дейности по прием 

в 1 клас за учебната 2023/2024 година

ПРИЕМ СЛЕД 7 клас ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година