Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

ПОДКРЕПА И ПОМОЩ ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК

Измерения на насилието и тормоза

Признаци за разпознаване на тормоза и насилието

Координационен механизъм

Иницииране на работа по случай

Some Alt Text

Включване на родители

Насочване на случаи към външни служби

Училищна политика за противодействие на тормоза