Some Alt Text

НВО - 10 клас

Заповед на Министъра на МОН за ДЗИ на 12 клас

Заповед на Министъра на МОН за НВО на 4, 7 и 10 клас 

НВО - 4 клас

НВО - 7 клас

НВО 4, 7 и 10 клас - графици и материали

Уважаеми ученици,

Тук ще намерите графици, инструктажи, материали и ресурси за Държавните зрелостни изпити!

 

ДЗИ 12 клас - графици, инструктажи и материали

Уважаеми ученици, 

Тук ще намерите графици, материали и ресурси за Националнито външно оценяване!