Касов отчет към 31.03.2024г.

Бюджет 2014 год.

5. Отчет - декември 2023 г.

Обяснителна записка

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ 2024 Г.

3. Бюджет 2023

4. Отчет към 30.09.2023

2. Отчет - юни 2023 г.

1. Отчет - март 2023 г.

Обяснителна записка

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ 2023 г.

Касов отчет към 31. 12. 2022 г.

4. ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2022

3. ОТЧЕТ - ЮНИ 2022 г.

1. БЮДЖЕТ  - 2022 Г.

2. ОТЧЕТ - МАРТ 2022 г.

4. ОТЧЕТ - ДЕКЕМВРИ 2021г.

3. ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2021

4. ОТЧЕТ - ДЕКЕМВРИ 2019 г.

2. ОТЧЕТ - ЮНИ 2021 г.

1. ОТЧЕТ - МАРТ 2021 г.

 

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ 2021

БЮДЖЕТ  2021 г.

4. ОТЧЕТ - ДЕКЕМВРИ 2020г.

3. ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

2. ОТЧЕТ - ЮНИ 2020 г.

Some Alt Text

1. ОТЧЕТ - МАРТ 2020 г.

 

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ 2020

БЮДЖЕТ  2020 г.

БЮДЖЕТ  2019 г.

2. ОТЧЕТ - ЮНИ 2019 г.

3. ОТЧЕТ - СЕПТЕМВРИ 2019 г.

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ 2022 г.

 

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ 2019

1. ОТЧЕТ - МАРТ 2019 г.